wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy uroczystości Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 263 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

4 października 2019 r., po uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020,  na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miała miejsce uroczysta promocja mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Tuż przed ceremonią gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wspólnie z nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem – Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej obecnych na placu 172 funkcjonariuszy, w tym 37 kobiet, rozpoczęło wprowadzenie sztandarów oraz odegranie hymnu RP. Jako pierwszy do mównicy podszedł insp. dr hab. Marek Fałdowski. Komendant-Rektor swoje przemówienie rozpoczął od powitania zebranych gości, w szczególności witając nowych oficerów polskiej Policji. W swoim przemówieniu podkreślał jak ważny to dzień, nie tylko dla nowo mianowanych, ale również dla całej formacji policyjnej w Polsce. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant-Rektor WSPol życzył podkomisarzom, aby dzięki wykształceniu zdobytemu w naszej Uczelni mogli skutecznie i w pełni realizować zadania w codziennej służbie.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji, nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości, mianowicie akt mianowania na podkomisarza Policji poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, a dokonali tego Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Kolejnym punktem uroczystości było ekumeniczne błogosławieństwo na dalszą służbę dokonane przez przedstawicieli duchowieństwa, po którym to nadszedł czas na odczytanie listu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przemówień okolicznościowych.

Do nowo promowanych oficerów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, skierował list, który został odczytany przez Komendanta Głównego Policji. Po odczytaniu listu Pana Ministra Mariusza Kamińskiego Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zwracając się do nowo mianowanych pogratulował im oraz podziękował za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na koniec swojego wystąpienia, Komendant Główny Policji wspominając o funkcjonariuszach poległych na służbie, tradycyjnie życzył nowo promowanym oficerom Policji, aby po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu, w którym będzie czekał na nich ktoś, kto będzie się cieszył z ich powrotu.

W trakcie uroczystości, w imieniu nowo mianowanych oficerów głos zabrała podkom. Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Przed zakończeniem uroczystości, Orkiestra KWP w Katowicach wykonała wybrane utwory muzyczne, natomiast finalnym punktem naszego wydarzenia był pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów kompanii honorowej z OPP w Katowicach.

Uroczystej promocji towarzyszył piknik rodzinny. Rodziny oraz bliscy promowanych absolwentów i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowane wystawy policyjnego sprzętu oraz uzyskać szersze informacje na temat naszej Uczelni.

W tym szczególnym dniu, swoją obecnością naszą Uczelnię zaszczycili m.in.: Pani Iwona Arent – Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Maksymowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Bogusław Cichoń – Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, mjr SOP Paweł Olszewski – Komendant Służby Ochrony Państwa, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, rektorzy-komendanci szkół wyższych oraz służb mundurowych MSWiA oraz MON, a także komendanci wojewódzcy/komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendant BSWP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, jak również przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci oficerów polskiej Policji. Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

List Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

List Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik, Wojciech Nowak
Foto: Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Rogalski