wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy wydarzenia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2019/2020 uroczystą inauguracją, która miała miejsce 4 października 2019 roku w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Pani Iwona Arent – Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pan Wojciech Maksymowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz z Pierwszym Zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, Pan Bogusław Cichoń – Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz mjr SOP Paweł Olszewski – Komendant Służby Ochrony Państwa.

Wprowadzeniem sztandaru, złożeniem meldunku, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz wystąpieniem Komendanta-Rektora WSPol insp. dra hab. Marka Fałdowskiego rozpoczęła się główna uroczystość inauguracyjna naszej Uczelni. Po przywitaniu gości i społeczności Uczelni, Komendant-Rektor wymieniając  osiągnięcia z ubiegłego roku akademickiego, nawiązał m.in. do działań podjętych w Uczelni spowodowanych nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodał również, że w ubiegłym roku  podjęte zostały działania w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne i obecnie oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Część swojego przemówienia, Komendant-Rektor poświęcił omówieniu przeprowadzonej reorganizacji i utworzenia jednego silnego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. Zbliżając się do końca swojego wystąpienia, szczególne słowa skierował do studentów-funkcjonariuszy nowego kierunku studiów „Nauka o Policji”, zapewniając ich, że Uczelnia postawiła sobie za cel wykształcenie oficerów polskiej Policji o najwyższych kompetencjach.

Ważnym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku - studentów cywilnych oraz studentów-funkcjonariuszy, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali listy gratulacyjne. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora.

Następnie nadszedł czas na odczytanie listów okolicznościowych oraz przemówienia. Jako pierwszy odczytany został list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy przez Pana Bogusława Cichonia – Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Do uczestników uroczystości list skierował również Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki, a jego treść odczytała Pani Iwona Arent – Poseł na Sejm RP. W dalszej kolejności Pan Wojciech Maksymowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

W trakcie uroczystości głos zabrał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji rozpoczął swoje przemówienie od wyrażenia radości z możliwości dzielenia tego ważnego dnia jakim jest inauguracja roku akademickiego ze społecznością naszej Uczelni. W kolejnych słowach przemówienia Komendant Główny Policji podziękował kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za trud i zaangażowanie włożone w edukację formacji policyjnej. Na zakończenie swojego wystąpienia gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zwrócił się w sposób szczególny do studentów-funkcjonariuszy, życząc im dużo satysfakcji z trudu, który będą podejmować podczas edukacji i służby w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Podczas uroczystości wystąpił Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, który odśpiewał „Gaudeamus Igitur” oraz „Gaude Mater Polonia”. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości został wygłoszony wykład inauguracyjny. Wystąpienie prof. zw. dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk nosiło tytuł: „Prawne i kryminologiczne aspekty transplantacji narządów”.

W przededniu inauguracji, w Kościele pw. WNMP w Szczytnie, odbyła się Msza Święta w intencji kadry, studentów, słuchaczy oraz absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

4 października 2019 r. to szczególna data dla naszej Alma Mater, nie tylko z powodu inauguracji roku akademickiego ale również z odbywającej się tego dnia uroczystej promocji mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

  

List Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina

 

 

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik, Wojciech Nowak
Foto Video: Jacek Pszczółkowski, Rafał Kotapka, Paweł Karczewski