wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 24–26 września 2019 r. 212 funkcjonariuszy Policji zdało egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

W Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 26 września 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące trzydniowy egzamin oficerski.

Podczas wydarzenia głos zabrał insp. dr hab. Marek Fałdowski Komendant–Rektor WSPol, który złożył przyszłym oficerom gratulacje oraz wyrazy uznania. Rektor Uczelni życzył wszystkim policjantom wielu sukcesów zawodowych, osobistych, a także dalszego zaangażowania w podnoszeniu kwalifikacji. W swojej wypowiedzi insp. dr hab. Marek Fałdowski podkreślił znaczenie cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, którym powinni kierować się oficerowie polskiej Policji odgrywający szczególną rolę dla naszej formacji mundurowej.

Podczas uroczystości wyróżniono asp. Macieja Stankiewicza. Przyszły oficer uzyskał najlepszy wynik z egzaminu oficerskiego oraz najwyższą średnią ocen w trakcie szkolenia dla absolwentów szkół wyższych.

Egzamin oficerski, do którego przystąpili funkcjonariusze jest niezbędny do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

 

Tekst: Aleksander Napiórkowski
Foto: Jacek Pszczółkowski