wyszukiwarka

Herb Polski

Przemawiający 20 września 2019 r. w Gdyni zorganizowane zostały centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone ze 100-leciem Odrodzenia Polskiej Skarbowości. W uroczystościach uczestniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie od wielu lat współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, obecnie na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej zawartego z Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Współpraca obejmuje m.in. organizację i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących ochrony interesów Skarbu Państwa, opracowywanie programów i ustalanie tematyki szkoleń dotyczących techniki kryminalistycznej oraz wymianę publikacji własnych i materiałów szkoleniowych, a także współpracę w zakresie badań nad techniką kryminalistyczną.

Krajowa Administracja Skarbowa jest jednym z najważniejszych partnerów naszej Uczelni.

Link do artykułu – strona internetowa KAS

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcie: http://www.pomorskie.kas.gov.pl