wyszukiwarka

Herb Polski

absolwenci studiów podyplomowych W dniu 20 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol.

Podczas uroczystości, w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dra hab. Marka Fałdowskiego­, podinsp. dr Monika Porwisz – p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych – złożyła 76 absolwentom gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów zawodowych oraz wręczyła zaświadczenia o ukończeniu studiów. W uroczystości udział wzięli także opiekun studiów podinsp. Jacek Krysiak i dowódca kompanii kom. Andrzej Gidziński.

Studia skierowane były do funkcjonariuszy i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji. Uczestnicy studiów podyplomowych pogłębili swoją wiedzę i umiejętności m.in. w obszarze metod  organizacji i zarządzania, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji czy psychologii zarządzania, co przyczyni się do efektywniejszego realizowania zadań związanych z zarządzaniem jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Opracował: podinsp. Jacek Krysiak