wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy spotkania W dniu 19 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. dr hab. Jacka Dworzeckiego – prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską – Zastępcą Komendanta-Prorektorem oraz mł. insp. Andrzejem Pawłowskim – Kanclerzem, a także z przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali podinsp. dr. hab. Jackowi Dworzeckiemu  za zaangażowanie, życzliwość oraz wzorową służbę, którą wykonywał na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podinsp. dr hab. Jacek Dworzecki służbę w Policji pełnił od 21 lat.

29 grudnia 1997 r., został przyjęty do służby w Policji, zaś w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pełnił ją od 15 marca 2014 r.

W 2017 r. zasiadał w komisji konkursowej powołanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wyselekcjonowania najlepszej pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej poświęconej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego. Uczestnikami konkursu byli studenci i słuchacze szkół wyższych, którzy uzyskali pozytywną ocenę swoich prac dyplomowych lub doktorskich.

Podinsp. dr hab. Jacek Dworzecki jest autorem i współautorem ponad 190 opracowań naukowych mających istotny wpływ  na stan wiedzy z zakresu nauk społecznych. W latach 2017–2019 opublikował 15 artykułów, 10 rozdziałów w monografiach naukowych, 5 monografii. Realizował zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: socjologiczne uwarunkowania przestępczości, metody badań kryminologicznych, społeczno-demograficzne uwarunkowania przestępczości oraz prowadził seminaria dyplomowe, jak również pełnił funkcję promotora w przewodach doktorskich.

W kadencji 2018–2022 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol.

gratulacje Komendanta-Rektora   gratulacje Zastępcy Komendanta-Prorektora

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski