wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy seminarium W dniach 19-20 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania  przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorami przedsięwzięcia były: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Polska Izba Ubezpieczeń.

W seminarium wzięły udział przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego, biegli oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Seminarium ma charakter cykliczny i od wielu lat jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami rynku ubezpieczeniowego a Policją w zakresie przeciwdziałania, ujawniania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było kwestii trendów panujących w przestępczości ubezpieczeniowej oraz metod jej przeciwdziałania.

 

Tekst: Radosław Kusiak
Foto: Rafał Kotapka