wyszukiwarka

Herb Polski

Informujemy, że z dniem 18 września br. uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca na następujące studia:

 

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „informatyka
    w bezpieczeństwie” dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy
    i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;
  • niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych;
  • niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” dla osób cywilnych;
  • niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych,
    a także pracowników Policji oraz pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;

 

 

HARMONOGRAM DRUGIEJ I TRZECIEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.       

Rejestracja w systemie IRK

od 18 do 23 września 2019 r.

2.       

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 18 do 23 września 2019 r.

3.       

Wstępny egzamin pisemny dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 uchwały nr 12/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r.

24 września 2019 r.

4.       

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 25 września 2019 r.

5.       

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 28 września 2019 r.

6.       

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 30 września 2019 r.