wyszukiwarka

Herb Polski

Rektorzy uczelni podpsują dokument Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie mając na uwadze nieustanny rozwój m.in. w zakresie edukacji, wymiany kadry oraz studentów zawarła umowę o współpracy z nowym podmiotem zagranicznym - Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie. Okoliczności zawarcia umowy były wyjątkowe, ponieważ insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor naszej Uczelni podpisał ją w trakcie polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych.

18 września 2019 r. w Bukareszcie, w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych, zostało zawarte dwustronne porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie. W imieniu naszej Uczelni podpis złożył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast po stronie rumuńskiej Uczelni – Police chief commissioner dr Veronica Stoica – Rektor Akademii Policji „Alexandru Ioan Cuza”. W ramach przyszłej współpracy obie uczelnie zadeklarowały chęć realizacji m.in. wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bieżącej problematyki policyjnej, wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym i badawczym, wzajemnej pomocy w zdobywaniu, rozwijaniu i wymianie doświadczeń oraz materiałów niezbędnych do planowania i organizowania szkoleń, jak również do realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowym.

Rektorzy uczelni ściskają dłoń   Rektorzy uczelni podpsują dokument

https://www.gov.pl/web/mswia/polsko-rumunskie-konsultacje-miedzyrzadowe

Tekst: A.Stefanowicz-Szydlik, W.Nowak
Foto: MSWiA