wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy obrad

17 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 2 uchwały.

Przewodniczący Senatu, w zastępstwie insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora, mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol otworzyła obrady, których przedmiotem było uchwalenie uchwał dotyczących zasad postępowania przy nadawaniu stopnia doktora i przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w WSPol oraz ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i zwalniania z tej opłaty prowadzonych w trybie eksternistycznym w WSPol.

Wszystkie uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie.

Na zakończenie Zastępca Komendanta-Prorektor podziękowała Senatorom za obecność, merytoryczną dyskusję i sprawny przebieg posiedzenia.

 

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski