wyszukiwarka

Herb Polski

  logo WBiNP z napisem rekrutacja

Z dniem 12 września br. uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia:

  • stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” dla funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych ze skierowaniem,
  • stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla funkcjonariuszy
    i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.       

Rejestracja w systemie IRK

od 12 do 19 września 2019 r.

2.       

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 12 do 19 września 2019 r.

3.       

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 23 września 2019 r.

4.       

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 26 września 2019 r.

5.       

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 28 września 2019 r.