wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy seminarium W dniach 11-13 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem sektora finansowego”. Organizatorami seminarium byli: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji,  Komisji Nadzoru Finansowego, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było doskonaleniu metod skutecznego zwalczania oszustw finansowych, prania pieniędzy i cyberprzestępczości godzącej w intensywnie rozwijającą się sferę e-bankowości. Przedsięwzięcie to od wielu lat stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi ze bezpieczeństwo finansowe kraju.

 

Tekst: B. Jewartowski
Foto: S. Górski