wyszukiwarka

Herb Polski

absolwenci 6 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce uroczyste zakończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

W imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w obecności podinsp. dr Moniki Porwisz – Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych oraz podinsp. Jacka Krysiaka – opiekuna studiów – złożyła 39 absolwentom studiów gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów zawodowych.

Studia kierowane są w szczególności do funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz innych służb mundurowych. Uczestnicy studiów podyplomowych poszerzyli aktualną wiedzę z zakresu sprawowania nadzoru oraz profesjonalnego wykonywania kontroli i audytu. Zdobyta wiedza z pewnością umożliwi sprawne jej stosowanie w praktycznej działalności administracji oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania kontroli i audytu, jak również sprawowania nadzoru. Podstawowym filarem tych prestiżowych studiów jest podnoszenie efektywności procesu kontroli i audytu, a poprzez to standardów działania administracji publicznej.

 

 

Opracował: podinsp. Jacek Krysiak