wyszukiwarka

Herb Polski

Logo WBiNP z pieczątką rekrutacja

Od 21 sierpnia 2019 r. zostaje uruchomiona II rekrutacja uzupełniająca na studia:

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „Informatyka w bezpieczeństwie” dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;

według harmonogramu:

 

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.       

Rejestracja w systemie IRK

od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2019r.

2.       

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2019r.

3.       

Wstępny egzamin pisemny dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 uchwały nr 12/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r.

30 sierpnia 2019 r.

4.       

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 4 września 2019 r.

5.       

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 10 września 2019 r.

6.       

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 13 września 2019 r.

 

Od 23 sierpnia 2019 r. zostaje uruchomiona I i II rekrutacja uzupełniająca na studia:

niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych;

  • niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” dla osób cywilnych;
  • niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych, a także pracowników Policji oraz pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;

według harmonogramu:

 

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.       

Rejestracja w systemie IRK

od 23 sierpnia do 10 września 2019r.

2.       

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 23 sierpnia do 10 września 2019r.

3.       

Wstępny egzamin pisemny dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 uchwały nr 12/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r.

12 września 2019 r.

4.       

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 16 września 2019 r.

5.       

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 25 września 2019 r.

6.       

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 27 września 2019 r.