wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy uroczystości 7 sierpnia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor do spraw studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Prorektor do spraw studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W swoim przemówieniu pogratulowała funkcjonariuszom i złożyła serdeczne życzenia na dalszą służbę.

W trakcie uroczystości Pani Prorektor, w imieniu Komendanta-Rektora WSPol, pogratulowała funkcjonariuszowi, który uzyskał najlepsze wyniki w nauce oraz podziękowała policjantom, którzy wzorowo oraz sumiennie wykonywali zadania służbowe związane z udziałem w Poczcie Sztandarowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Na zakończenie uroczystości przedstawicielka słuchaczy złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej za trud włożony w ich naukę oraz złożyła deklarację, że jako absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

 

 

Tekst: Bożena Górska
Foto: Wojciech Nowak