wyszukiwarka

Herb Polski

Zaproszeni goście 29 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej objęte patronatem honorowym Pani Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po Centralnych Obchodach Święta Policji, jakie miały miejsce 24 lipca br. w Warszawie, nadszedł czas na uroczystości w naszej Uczelni tradycyjnie obchodzone wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie.

W dniu poprzedzającym uroczystość, kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kadra KPP w Szczytnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji społeczności obu jednostek, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości, Pani Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz nadinsp. Tomaszem Klimkiem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pamiętając o tych, którzy tworzyli historię Polskiej Policji, funkcjonariuszach Policji Państwowej, również delegacja wyróżnionych tego dnia funkcjonariuszy złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Złożeniem meldunku, wprowadzeniem sztandarów oraz odegraniem hymnu RP – zainaugurowano historyczne obchody Święta Policji, bo przypadające w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Marek Fałdowski, w imieniu własnym oraz Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie przywitał oraz podziękował za obecność zaproszonym gościom. W swoim przemówieniu podziękował kadrze WSPol w Szczytnie oraz KPP w Szczytnie za trud, wysiłek i zaangażowanie jakie wkładają w codzienną służbę. Podziękował za wzorowe wypełnianie zadań i obowiązków, za miniony rok służby i pracy, życząc jednocześnie, aby były one dla nich zawsze źródłem zasłużonej satysfakcji i powodem do wielkiej dumy. Złożył jednocześnie gratulacje wszystkim odznaczonym i awansowanym, życząc im nieustających sukcesów, oraz bezpiecznej służby i szczęścia w życiu osobistym.

W trakcie ceremonii na placu apelowym odznaczono 12 osób spośród kadry Uczelni. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał funkcjonariuszom WSPol 6 srebrnych medali „Za długoletnią służbę”. Wyróżniono również 4 funkcjonariuszy i 2 pracowników odznaczeniami nadanymi przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - medal „Za zasługi dla Policji” otrzymało 2 pracowników, natomiast brązową odznakę „Zasłużony policjant” odebrało 4 policjantów.

Ponadto awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 45 funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym 8 funkcjonariuszy w korpusie oficerów starszych Policji, 15 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych Policji oraz 4 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów Policji i 18 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów Policji.

Po wręczeniu awansów na wyższe stopnie policyjne miało miejsce wręczenie okolicznościowych medali nadanych przez NSZZ Policjantów: okolicznościowe tablo z medalami z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. rocznicy powstania Policji Państwowej otrzymał insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, z kolei okolicznościowy medal z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej odebrał ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po uroczystej dekoracji, ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, ks. mjr SG Marcin Pysz – Kapelan Straży Granicznej oraz ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, udzielili ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę.

Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwsza głos zabrał Pani Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, która wyraziła słowa gratulacji oraz podziękowania dla funkcjonariuszy za ich codzienną służbę. Pani Minister podziękowała również kadrze, policjantom i pracownikom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nie tylko za przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pełnienia codziennej służby, ale również za przekazywanie najważniejszych wartości i kształtowanie patriotycznych postaw.  

Następnie do zebranych na placu apelowym WSPol słowa skierował gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań i gratulacji skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Policji. Podziękował również kierownictwu Uczelni oraz policjantom i pracownikom za ogromny wkład pracy wkładany w kształcenie kadry policyjnej formacji. Z gratulacjami i słowami uznania oraz podziękowania zwrócił się także do obecnych na uroczystości rodzin wszystkich odznaczonych i  awansowanych.

W uroczystości wzięli również udział rektorzy-komendanci szkół wyższych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa, kadra kierownicza polskiej Policji, emeryci, prezesi stowarzyszeń oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią.

Rocznicowe obchody Święta Policji zakończył piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Udział Pani Minister w naszych uroczystościach był również doskonałą okazją do zapoznania się z zapleczem dydaktycznym Uczelni. Pani Minister miała możliwość zobaczyć jak funkcjonuje Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, obejrzeć pracownie PCAB oraz zwiedzić Izbę Pamięci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik, Wojciech Nowak
Foto: MSWiA twitter, Marek Błędowski, Jacek Pszczółkowski