wyszukiwarka

Herb Polski

Stoiska Wydawnictwa WSPol Centralne Obchody Święta Polskiej Policji odbyły się 24 lipca 2019 r. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Jednak nie były to jedyne atrakcje przygotowane przez Policję. Tuż obok Zamku Królewskiego zorganizowano Ogólnopolski profilaktyczny piknik policyjny, na którym zwiedzający mogli się zapoznać z najnowszymi kwartalnikami, publikacjami naukowymi oraz dydaktycznymi, z których głównie korzystają słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Na Warszawskim Międzymurzu Piotra Biegańskiego komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji ustawiły stoiska profilaktyczne i promujące swój region. Każde województwo przedstawiło się od najlepszej i najciekawszej strony. Można było zobaczyć historyczne eksponaty i zapoznać się z historią Policji. Dla wielu ciekawe były produkty regionalne jak również występy zespołów przybliżających kulturę różnych części kraju. Nie zabrakło także elementów stricte policyjnych jak broń, umundurowanie, techniki kryminalistyczne czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dodatkową atrakcją były panele tematyczne z ekspertami policyjnymi z Komendy Głównej Policji.

Poruszane tematy to:

- bezpieczeństwo ruchu drogowego z podinsp. Radosławem Kobrysiem (RD KGP).

- Profilaktyka i bezpieczne wakacje oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z mł. insp. Dorotą Dąbrowską-Babor i mł. insp. Dariuszem Prządką (BP KGP).

- bezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni z asp. sztab. Łukaszem Pawełoszkiem (BdWzC KGP).

- Przyczyny i zagrożenia zaginięć dzieci z mł. insp. Małgorzatą Puzio-Broda (BK KGP).

Gościem specjalnym była pisarka Katarzyna Puzyńska która opowiedziała o swojej twórczości i dla chętnych podpisała książki swojego autorstwa.

Kulminacyjnym momentem pikniku profilaktycznego było przekazanie przez Katarzynę Puzyńską czeku dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach czeku na kwotę 21542 złotych. Pieniądze zostały uzyskane z I Akcji Charytatywnej #NIEBIESKIM. Przy przekazaniu czeku na ręce prezes Fundacji Ireny Zając byli obecni zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil Bracha i insp. Tomasz Szymański.

Piknikowi towarzyszyły punkty rekrutacyjne, pokaz musztry paradnej i występy zespołów folklorystycznych.

Stoiska Wydawnictwa WSPol a przy nim odwiedzający   Stoiska Wydawnictwa WSPol a przy nim odwiedzający

źródło: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/14463,Swieto-Policji-Ogolnopolski-profilaktyczny-piknik-policyjny.html