wyszukiwarka

Herb Polski

Logo WBiNP

Od 26 lipca 2019 r. zostaje uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na:

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;

 

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „Informatyka w bezpieczeństwie” dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów;

 

  • niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych, a także pracowników Policji oraz pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów

 

Według harmonogramu:

L.p.

Etap rekrutacji

Termin

1.       

Rejestracja w systemie IRK

od 26 lipca do 14 sierpnia 2019r.

2.       

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 26 lipca do 14 sierpnia 2019r.

3.       

Wstępny egzamin pisemny dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-5 uchwały nr 12/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r.

20 sierpnia 2019 r.

4.       

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

do 23 sierpnia 2019 r.

5.       

Potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki przez kandydata (złożenie kompletu dokumentów)

do 30 sierpnia 2019 r.

6.       

Dobieranie kandydatów z listy rezerwowej

do 5 września 2019 r.