wyszukiwarka

Herb Polski

Logo Policji 1919-2019 Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka. W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oficjalnym obchodom towarzyszy szereg uroczystości.

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje kontynuujemy. W tym wyjątkowym i jakże ważnym dla nas roku, tegoroczne, 100. już centralne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń, funkcjonariuszy i - co najważniejsze — ludzi, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci, odbyły się dzisiaj w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego.

W trakcie ceremonii na Zamku Królewskim uhonorowanych zostało 12 osób Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej – odznaki okolicznościowej – nadawanej policjantom, pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu ich zasług i osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji. Podczas wręczania odznaczeń szef polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział: - Przyjmijcie dzisiejsze wyróżnienia jako dowód najwyższego uznania i podziękowania - niech będą one źródłem satysfakcji oraz poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Komendant Główny Policji uhonorował medalem:

 • Panią Marię Czernek - wdowę po st. post. Janie Borkowskim, Policjancie Policji Państwowej II Rzeczypospolitej
 • Pana Bogdana Święczkowskiego
 • Pana Pawła Solocha
 • Panią Irenę Zając
 • mjr. SOP Pawła Olszewskiego
 • gen. dywizji SG Tomasza Praga
 • płk. Georga Gamsakhurdia
 • gen. bryg. dr Józefa Guzdka
 • prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego
 • Panią Barbarę Stasiak
 • Pana Dawida Schroedera
 • gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Podczas uroczystości odznaczono w sumie 31 osób. Wręczono m.in. cztery Krzyże Zasługi za Dzielność, Złoty Krzyż Zasługi, Dwa Srebrne i cztery Brązowe Krzyże Zasługi. Odznaczona Medalem za Ofiarność i Odwagę została jedna funkcjonariuszka. Siedem osób uhonorowano Srebrnymi Medalami i jedną Brązowym za Długoletnią Służbę. Wręczono także trzy Srebrne i trzy Brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Jedną osobę także wyróżniono Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji, a cztery Brązowym.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, składając życzenia z okazji 100-lecia powstania Policji powiedział, że: -  Policja jest formacją, która buduje kościec państwa, buduje poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. Jedną z tych formacji, która jest najbliżej i na co dzień nas wszystkich Polaków.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński po wręczeniu odznaczeń i medali zwrócił się do wszystkich wyróżnionych i zaproszonych gości: - Z całą odpowiedzialnością, satysfakcją i przekonaniem mogę powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem dopracowaliśmy się takiej kondycji, takiego wizerunki polskiej Policji, że dzisiaj możemy obchodzić z dumą 100-lecie powstania polskiej Policji.

Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego.

Około godziny 13:00 na Placu Zamkowym uformowana została kolumna uczestników uroczystości, która przeszła na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przejście ulicami uświetniły występy m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, Orkiestry z Czech, Węgier, którym towarzyszyły poczty sztandarowe z wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz Służby Więziennej i Służby Ochrony Państwa.

Tego samego dnia między 17:30 a 19:00 w Amfiteatrze Parku Łazienkowskiego będzie można wysłuchać koncertu policyjnych muzyków.

Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się o godzinie 14:00. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk: - Dziś piękne i trudne tradycje w połączeniu ze współczesnymi wymaganiami stanowią solidny fundament i są podstawą sprawnego działania dzisiejszej Policji — Policji, bez której nie wyobrażamy sobie istnienia nowoczesnego państwa prawa. Jesteśmy dumni z naszej przeszłości i z wielką pokorą czerpiemy z niej zasoby. - powiedział szef polskiej Policji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – postanowieniem z 24 lipca 2019 roku – mianował czterech oficerów Policji na stopnie generalskie. Awanse generalskie przyznane zostały na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

 • insp. Paweł Dzierżak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
 • insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
 • insp. Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Podczas uroczystości odznaczono trzech zasłużonych policjantów — dwaj uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi za Dzielność, a jeden Medalem za Ofiarność i Odwagę.

O 14:30 odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Po uroczystej nominacji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Pani Renata Durda kierownik Pogotowia "Niebieska Linia" wręczyli wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł".

Następnie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej przyjął uroczyste ślubowanie od policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział: - Z całego serca gratuluję, że można otrzymać medal, że można złożyć ślubowanie, że można otrzymać nominację na pierwszy stopień oficerski, że można otrzymać nominację na stopień nadinspektora Policji w 100-lecie powstania polskiej Policji Państwowej (...) To wielkie dzieło budowania skutecznego państwa jest efektem działań, jakie może dać Policja. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i ich rodzinom za ich oddanie, służbę i poświęcenie.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki dziękując policjantkom i policjantom za ich trud przypomniał, że już dwa tygodnie po powstaniu Policji Państwowej, w sierpniu 1919 r., zginął na służbie policjant Jan Szczepański. Podkreśli rolę kobiet w Policji i przypomniał Stanisławę Paleolog, która w 1925 roku stanęła na czele Policji Kobiecej. Składając życzenia powiedział: W słowach przysięgi sprzed 100 lat mówili Wasi poprzednicy, że pożytki Państwa Polskiego i sprawy publicznej będą mieć zawsze przed oczyma. Ja wiem, że Wy macie te pożytki sprawy publicznej przed oczyma służąc każdemu człowiekowi w swojej gminie, w swojej wsi, miasteczku, mieście, powiecie. To wielkie dzieło, zawdzięczamy Wam, ten lepszy czas dzisiaj i z nadzieją patrzę na kolejne dziesiątki, kolejne 100 lat.

Następnie głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, która złożyła podziękowania na ręce Komendanta Głównego Policji za to, że jako formacja pamiętamy o kolegach, którzy zginęli na służbie, że pamiętamy o ich rodzinach. - Patrzę na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i myślę, że gdyby żył, to byłby z Was dumny, tak jak ja jestem z Was dumna - powiedziała.

Minister w swym przemówieniu zwróciła się również do pracowników cywilnych Policji: - Wasza praca jest tak samo cenna i ważna jak każdego funkcjonariusza Policji. Tworzycie jedną wspólną drużynę. Bardzo Wam za to dziękuję.

Po okolicznościowych wystąpieniach przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożone zostały wieńce. Uroczystość zakończyła uroczysta defilada pododdziałów Policji, a także promowanych funkcjonariuszy.

Przy okazji Centralnych Obchodów Święta Policji wszyscy goście mogą zapoznać się z działalnością różnych formacji policyjnych, które prezentują się na promocyjnych stoiskach, obejrzeć specjalistyczny sprzęt, zasięgnąć informacji na temat rekrutacji do Policji w mobilnym punkcie rekrutacyjnym, obejrzeć występy artystyczne czy choćby zrobić sobie zdjęcie z policyjną maskotką. Stoiska można odwiedzać w godzinach 10:00 - 17:00 wzdłuż Międzymurza Piotra Biegańskiego, a w godzinach 13:00 - 17:00 na Placu Józefa Piłsudskiego.

Więcej zdjęć znajduje się na stronie źródłowej

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/176703,Centralne-obchody-Swieta-polskiej-Policji-2019.html