wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy akcji 2019 rok to rok szczególny dla Polskiej Policji, ponieważ obchodzić będziemy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Miesiące przygotowań, rozważań przyczyniły się do realizacji szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym czy religijnym. Jakie wydarzenia miały miejsce w WSPol? Zobaczcie sami.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie aktywnie włączyła się w organizację przedsięwzięć upamiętniających 100. rocznicę powstania Policji Państwowej m.in. poprzez organizację objętych honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: międzynarodowej konferencji naukowej pn. ,,Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej” oraz I Biegu charytatywnego.

 

W dniach 11-12 lipca 2019 r. w szczycieńskiej Uczelni miało miejsce kolejne przedsięwzięcie zorganizowane przez Dział Dowodzenia WSPol realizowane w ramach obchodów ww. rocznicy. Tym razem do akcji pn. „100 litrów krwi na 100. rocznicę powstania Policji Państwowej” objętej honorowym patronatem insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wkroczyli honorowi krwiodawcy.

W punktach pobrań krwi zorganizowanych na terenie Uczelni tłumnie stawili się funkcjonariusze, pracownicy, słuchacze oraz studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Cel, który przyświecał im w tych dniach był jeden – oddać 450 ml krwi – symbolu życia, nieocenionego skarbu i leku, który może uratować życie lub przywrócić zdrowie, a którego szczególnie w okresie wakacji bardzo potrzeba. Łącznie podczas prowadzonej akcji zarejestrowało się 287 krwiodawców. Z tego grona do etapu drugiego, czyli oddania krwi zakwalifikowano 252. Dzięki zaangażowaniu honorowych dawców udało się zebrać ponad 112 litrów krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję. Zapraszamy na kolejne. Najbliższa już za miesiąc.