wyszukiwarka

Herb Polski

10 lipca 2019 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedzili delegacje z Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, którą reprezentowali: ppłk dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant,  kpt. Piotr Sękowski – Kanclerz, mł. chor. Marzena Mańkowska – mł. inspektor Działu Administracyjnego oraz kpt. Agnieszka Koczot, a także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej reprezentowani przez: płk. nawig. dr. hab. Bogdana Grendę – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz ppłk. dr. inż. Pawła Majdana – Zastępcę Dyrektora  Instytutu Studiów Strategicznych.

Celem wizyty  gości było zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz zwiedzenie jej bazy dydaktycznej. 

Wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się od spotkania z insp. dr. hab.  Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem, mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską – Zastępcą Komendanta-Prorektorem, mł. insp. Andrzejem Pawłowskim – Kanclerzem oraz mł. insp. dr hab. Agatą Tyburską – Prorektor ds. studiów. Podczas spotkania przybliżono strukturę i specyfikę szczycieńskiej Uczelni.

Następnie nasi goście zostali zapoznani z bazą dydaktyczną Uczelni. Zaprezentowane zostały m.in. specjalistyczne pracownie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, a także budynek Uczelniano-Policyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego.

 

Autor:  M. Arasimowicz

Zdjęcia: J. Pszczółkowski