wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 1-5 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przebywali studenci z Wyższej Szkoły Policji Saksońskiej w Rothenburgu (Niemcy). Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z bazą dydaktyczno-naukową naszej Uczelni, udziałem w wykładach, wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z Prorektorem ds. studiów –  Panią mł. insp. dr hab. Agatą Tyburską, która opowiedziała o funkcjonowaniu szczycieńskiej Uczelni, jej strukturze, prowadzonych kierunkach studiów. Następnie studenci zapoznali się z bazą naukowo-dydaktyczną WSPol w Szczytnie. Po wspólnym zdjęciu studentom zaprezentowano Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze, symulator zarządzania Policji w sytuacjach kryzysowych, strzelnicę oraz Bibliotekę.

W kolejnych dniach wizyty funkcjonariusze z Niemiec wzięli udział w wykładach nt. „System prawa karnego w Polsce”, „Ochrona własności intelektualnych – studium przypadku” oraz „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście działania służb mundurowych”.

Podczas pobytu w Polsce funkcjonariusze z Rothenburga odwiedzili Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Studenci mieli możliwość poznania zasad naboru oraz przebiegu ścieżki zawodowej, struktury organizacyjnej i oferty szkoleniowej Centrum Szkolenia SG, która w oparciu o pokaz bazy dydaktycznej przybliżyła specyfikę realizowanych zadań. Ponadto tego samego dnia miało miejsce zwiedzanie Wilczego Szańca w Gierłoży, Mamerek oraz Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce. Ostatniego dnia wizyty studenci udali się do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Autor: M. Kays