wyszukiwarka

Herb Polski

1 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski. 207 funkcjonariuszy Policji z całej Polski przez 103 dni szkoleniowe będzie realizować treści określone programem szkolenia. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trakcie szkolenia mają na celu przygotować słuchaczy do złożenia egzaminu oficerskiego. Podczas uroczystości Komendant-Rektor życzył policjantom dużo cierpliwości, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz miłego pobytu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 

 

Tekst: K. Celińska
Zdjęcia: J. Pszczółkowski