wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy uroczystej zbiórki 1 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta-Prorektora WSPol. Reprezentujący tego dnia Panią Elżbietę Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Andrzej Sprycha Inspektor Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, odczytał akt wyznaczenia z dniem 1 lipca 2019 r. mł. insp. dr Anny Świerczewskiej-Gąsiorowskiej na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W uroczystości udział wziął Komendant-Rektor insp. dr hab. Marek Fałdowski, Kanclerz mł. insp. Andrzej Pawłowski, kadra kierownicza Uczelni, funkcjonariusze i pracownicy oraz słuchacze WSPol w Szczytnie.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Sprycha – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, który odczytał treść aktu wyznaczenia mł. insp. dr Anny Świerczewskiej-Gąsiorowskiej na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Następnie, w trakcie swojego przemówienia, wyraził przekonanie, że dzięki wzmocnieniu ścisłej kadry kierowniczej WSPol, poziom szkolenia w naszej Uczelni będzie kontynuowany na dotychczasowym poziomie a sama Uczelnia nadal będzie stanowić centrum kształcenia w polskiej Policji. Na koniec swojej wypowiedzi, zwracając się do Pani Komendant, pogratulował jej oraz życzył wielu dalszych sukcesów w służbie.

W dalszej kolejności głos zabrał insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który w swojej wypowiedzi złożył gratulacje mł. insp. dr Annie Świerczewskiej-Gąsiorowskiej z okazji objęcia zaszczytnej funkcji Zastępcy Komendanta-Prorektora. Podkreślił następnie, że jest to efekt jej dotychczasowej ciężkiej pracy i zaangażowania w służbę na rzecz naszej Uczelni. Wyraził jednocześnie przekonanie, że kierownictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadal będzie robić wszystko, aby była ona uczelnią elitarną oraz stale się rozwijającą.

Na zakończenie głos zabrała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W swojej wypowiedzi podziękowała Komendantowi-Rektorowi za zaufanie jakim została obdarzona. Wyraziła też słowa podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za wspieranie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zobowiązując się jednocześnie do ciężkiej służby na rzecz dobra Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz polskiej Policji.

 

Autor: A.Stefanowicz-Szydlik/W.Nowak
Foto: J.Pszczółkowski