wyszukiwarka

Herb Polski

przemawia mł. insp. dr hab. Agata Tyburska W dniach 26-28 czerwca 2019 r. 119 funkcjonariuszy Policji zdało egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

W Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 28 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące trzydniowy egzamin oficerski.

Podczas wydarzenia głos zabrała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska — Prorektor ds. Studiów Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie, która w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego — Komendanta-Rektora WSPol, złożyła przyszłym oficerom gratulacje oraz wyrazy uznania. Mł. insp. dr hab. Agata Tyburska podziękowała kadrze dydaktycznej Uczelni za wysiłek włożony w przygotowanie przyszłych oficerów oraz życzyła wszystkim policjantom radości i satysfakcji w wykonywaniu zadań zawodowych. Na zakończenie uroczystości Prorektor powiedziała, że nie żegna się, ale mówi do widzenia — mając nadzieję, że spotka ponownie funkcjonariuszy podczas innych szkoleń w naszej Uczelni.

Podczas uroczystości został wyróżniony asp. szt. Adam Wandzel, któremu wręczono symboliczny upominek.

Egzamin oficerski, do którego przystąpili funkcjonariusze jest niezbędny do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

 

Tekst: Małgorzata Grzymysławska
Foto: Wojciech Nowak