wyszukiwarka

Herb Polski

posiedzenie Senatu 25 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 7 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, podczas których przedstawiono porządek posiedzenia i zaprezentowano siedem projektów uchwał. Przedmiotem obrad było: uchwalenie zmiany do regulaminu studiów, przyporządkowanie do dyscyplin naukowych prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie”, ustalenie programu studiów na studiach I i II stopnia na kierunku „Kryminologia”, zaopiniowanie kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., a także sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Strategii rozwoju na lata 2018-2021 oraz uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst i foto: Wojciech Nowak