wyszukiwarka

Herb Polski

sknk W okresie od 9 do 11 czerwca 2019 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wałpusz” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się „VII Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne."

Za nami VII edycja Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych, zorganizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W wydarzeniu wzięli udział studenci z czterech uniwersytetów: Częstochowy, Rzeszowa, Białegostoku oraz Olsztyna. Zwieńczenie warsztatów stanowił konkurs na najlepszy studencki zespół oględzinowy.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele zaproszonych uczelni. Byli nimi:

  • studenci z Koła Naukowego Sekcji Kryminalistyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z opiekunem – Panem insp. w st. spocz. dr. Waldemarem Krawczykiem – byłym dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
  • studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z opiekunem – Panem ppłk. w st. spocz. Józefem Kubasem,
  • studenci ze Studenckiego Koła Nauk Penalnych Uniwersytetu w Białymstoku wraz z opiekunem – Panem dr. Dariuszem Kużelewskim,
  • studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów miało miejsce 9 czerwca 2019 r. Uczestnicy wydarzenia mieli przyjemność gościć podczas przedsięwzięcia starszego wykładowcę Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - Pana kom. dr. Marcina Nowaka, który wygłosił wykład inaugurujący VII OSWK. Tematem prelekcji był „Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego Policji”. Dopełnienie wykładu stanowiła część praktyczna w przedmiotowej tematyce. Zaproszeni goście mieli także możliwość wysłuchania prelekcji Pana podinsp. Marka Błędowskiego pt. „Procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia”. Kolejnym etapem było wygłoszenie przez członków SKNK wykładów z zakresu: daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii, biologii oraz fotografii kryminalistycznej.

Podczas drugiego dnia warsztatów uczestnicy napisali test wiedzy z zakresu kryminalistyki. Mieli również przyjemność gościć biegłego Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pana podkom. Stanisława Grabowskiego, który opowiedział o „Wykorzystaniu zbiorów mechanoskopijnych podczas badań”. Przedstawiciele przybyłych uczelni oraz członkowie SKNK wcielili się kolejno w rolę technika kryminalistyki. Zespoły brały udział w praktycznych zajęciach, w których ujawniali oraz zabezpieczali ślady występujące na upozorowanym miejscu zdarzenia.

Trzeciego dnia odbył się konkurs na najlepszy studencki zespół oględzinowy. W domkach letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wałpusz” zostało upozorowane miejsce kradzieży z włamaniem. Studenci zabezpieczający ślady mieli do dyspozycji sprzęt i środki, którymi na co dzień posługują się funkcjonariusze wchodzący w skład grupy śledczej.

Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne to możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy z zakresu kryminalistyki. To również okazja do nawiązywania nowych przyjaźni, które w przyszłości mogą stanowić fundament do dalszej współpracy.


Wyniki klasyfikacji konkursowej:

  1. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  3. Studenckie Koło Nauk Penalnych - Uniwersytet w Białymstoku,
  4. Koło Naukowe Sekcji Kryminalistyki - Uniwersytet Humanistyczo-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tekst: Katarzyna Król