wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce organizowana wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dawniej niż wczoraj — 100. rocznica powstania Policji Państwowej” pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem dwudniowej konferencji było ukazanie różnorodnych zagadnień ze stuletniej historii Policji Państwowej, historii walki o niepodległy i wolny byt Rzeczypospolitej lat międzywojennych oraz czasu okupacji, a także sukcesów w zwalczaniu przestępczości w Polsce.

Uroczystą konferencję otworzył Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski. W swoim wystąpieniu podkreślił rangę konferencji, w której biorą udział znamienici goście, wybitni profesorowie, przedstawiciele instytucji naukowych. Podkreślił też wagę poruszanej tematyki. Zaznaczył konieczność podnoszenia poziomu wiedzy na temat historii Policji, podkreślania znaczenia etosu policyjnej służby oraz zasad i wartości jakimi kierowali się funkcjonariusze Policji Państwowej. Etos zawodu policjanta zarówno dawniej jak i współcześnie,  jest swoistym drogowskazem w trudnej i odpowiedzialnej służbie, która musi być pełniona z poświęceniem, profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie taki wzór stanowili funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej. Komendant-Rektor podkreślił, że wszyscy funkcjonariusze powinni mieć świadomość przynależności i wyjątkowości tej grupy zawodowej.

 W trakcie konferencji miało również miejsce uroczyste wręczenie przez Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. dra Jarosława Szymczyka Złotego Medalu za Zasługi dla Policji Panu Ministrowi Bogdanowi Święczkowskiemu – I Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratorowi Krajowemu.

W konferencji udział wzięli znamienici goście: Pan Jarosław Zieliński — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Arkadiusz Czartoryski — Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Bogdan Święczkowski — I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy, Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk — Komendant Główny Policji oraz współorganizator naszej konferencji Pan dr hab. Piotr Kardela – Dyrektor  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Swoją obecnością zaszczycili nas również gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawie, Pan dr Wojciech Federczyk — Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Pan prof. dr hab. Tadeusz Wolsza — Zastępca Przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Pan dr hab. Karol Sacewicz — Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Pan prof. dr  hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski — Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Pan kmdr dr hab. Jarosław Teska – Dziekan  Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Pan prof. dr hab. Robert Litwiński — Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pan prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki — Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Katedry XIX i XX wieku, Pan prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz — Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pani dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka — Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pan dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty — Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie, Pan prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski —  Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie, Pan prof. dr hab. Bernard Wiśniewski — Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie.

W wydarzeniu udział wzięli również goście zagraniczni z Węgier, Ukrainy oraz Francji: Pan generał profesor Gábor Kovács – Prorektor ds. edukacyjnych Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie, Pan insp. Olivier Ordas – Attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych: Pan Prorektor dr Marjan Gurkowski oraz Pan dr Markijan Sydor – Docent Katedry Dyscyplin Administracyjno-Prawnych Wydziału Prawa.

Przedsięwzięcie uświetnia również udział komendantów wojewódzkich Policji oraz komendantów szkół Policji, jak również przedstawicieli instytucji państwowych i środowisk naukowych, badaczy oraz popularyzatorów historii.

Głównym założeniem naszego przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej powstania polskiej Policji oraz promowanie postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczyzny.

 

Tekst: Anna Kalisz/Arleta Stefanowicz-Szydlik
Foto: Zbigniew Dąbrowski, Arkadiusz Błaszczuk