wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy uroczystości Dnia 4 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie swoje pierwsze policyjne szkolenie rozpoczęło 67 policjantów. W edycji szkolenia zawodowego podstawowego (SZP-3/19) uczestniczą policjantki i policjanci skierowani na szkolenie przez komendantów wojewódzkich Policji w Białymstoku, Lublinie i Radomiu.

Uroczystego otwarcia kursu w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor ds. studiów WSPol. W czasie uroczystej zbiórki został odczytany list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka, skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających szkolenie. W otwarciu szkolenia uczestniczyli przedstawiciele kadry dydaktycznej Uczelni. Na zakończenie uroczystości odbył się wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie, który wygłosił kom. Wojciech Bilewicz – Pełnomocnik Komendanta-Rektora ds. Ochrony Praw Człowieka.

Uczestnicy kursu zostaną przygotowani zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do wykonywania przyszłych zadań służbowych. W tym czasie wykładowcy szczycieńskiej Uczelni przekażą niezbędną wiedzę i umiejętności przewidziane programem szkolenia oraz będą kształtować pożądane postawy u młodych policjantów Jednocześnie nauczyciele policyjni zapoznają słuchaczy m.in. z podstawami technik skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego oraz nauczą bezpiecznego posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.

Kurs zakończy się egzaminem końcowym, sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

Tekst: Małgorzata Górska
Foto: Wojciech Nowak