wyszukiwarka

Herb Polski

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się szkolenie skierowane do komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu m.in. współczesnych metod i technik zarządzania w Policji, psychologii czy komunikacji interpersonalnej. W pierwszej edycji  przedsięwzięcia przeszkolonych zostało  w szczycieńskiej Uczelni dwudziestu kierowników jednostek organizacyjnych Policji.

 

W poniedziałek, 16 listopada br., rozpoczęła się druga w tym roku edycja szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała Zastępca Komendanta-Prorektor –  insp. dr Danuta Bukowiecka wraz z dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol – nadkom. dr. Dominikiem Hryszkiewiczem oraz opiekunem kursu, nadkom. Sylwią Królicką – wykładowcą INS.

W szkoleniu bierze udział 22. komendantów z całej Polski. Kurs odbywa się w formie dwóch tygodniowych zjazdów.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną WSPol oraz zaproszonych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji – na tym zjeździe m.in. przez mł. insp. Tomasza Stawarskiego –   Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie.

Tematyka obejmuje m.in.: zagadnienia związane z współczesnymi metodami i technikami zarządzania, psychologią czy komunikacją interpersonalną. Uczestnicy doskonalenia zawodowego zgłębiają wiedzę i podnoszą swoje kompetencje związane 
z zajmowaniem w Policji stanowisk kierowniczych średniego szczebla. Szkolenie ma na celu uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy z wybranych aspektów kierowania działaniem własnym, zespołami ludzkimi i jednostką Policji jako całością.

Uczestnicy mają możliwość wymiany dobrych praktyk w kierowaniu jednostkami, a także doświadczeń we współpracy z innymi jednostkami Policji i podmiotami zewnętrznymi.

Komendanci mogą podczas szkolenia doskonalić swoje umiejętności interpersonalne. Przedsięwzięcie ma pomóc skuteczniej i efektywniej, a przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, zarządzać jednostką Policji.

Zobacz również:

I edycja szkolenia dla komendantów Policji

sk/db