wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił wykład pn. „Testament Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Pan prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki jest uznanym autorytetem z zakresu nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym.  Główny obszar zainteresowań naukowych Pana Profesora koncentruje się na biografistyce najnowszej, historii najnowszej Polski, historii powszechnej w czasach nowożytnych, historii wojskowości.

Podczas swojej prelekcji Pan Profesor przedstawił sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego wielkiego patrioty i wizjonera, wskrzesiciela niepodległego bytu państwa polskiego oraz podkreślił znaczenie jego dorobku dla współczesnych i przyszłych pokoleń.  Udział Pana Profesora – wybitnego badacza historii uświetnił, bardzo ważny dla polskiej Policji rok obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej.  Podczas prelekcji Pan Profesor odwoływał się  do etosu służby oraz uniwersalnych wartości. Tradycje kultywowane w narodzie, wspólnotach i rodzinach odgrywają niezmiernie ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym narodu, a zwłaszcza jego młodych pokoleń. Promowanie  postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczyzny to zagadnienia niezwykle istotne również w kontekście roli i zadań Policji w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa. 

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów i kadry Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tekst: Monika Porwisz
Foto: Jacek Pszczółkowski