wyszukiwarka

Herb Polski

pracownicy WSPol W dniach 23–26 maja 2019 r., po raz kolejny na Stadionie Narodowym odbyły się Warszawskie Targi Książki, a wraz z nimi Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, w ramach których Wydawnictwo WSPol było jednym z wystawców.

Zwiedzający mogli się zapoznać z najnowszymi kwartalnikami, publikacjami naukowymi oraz dydaktycznymi, z których głównie korzystają słuchacze  i studenci Wyższej Szkoły Policji. Warszawskie Targi Książki są idealną okazją do promowania naszej Uczelni oraz prezentowania oferty wydawniczej. Przedsięwzięcie daje także możliwość do zawierania nowych kontaktów z Wydawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu i obiegu książki. Ponadto, poza prezentacją nowości wydawniczych zwiedzającym umożliwiliśmy spotkania z autorami — pracownikami badawczo-dydaktycznymi naszej Uczelni: prof. dr. hab. Waldemarem Zubrzyckim, który przedstawił swoją najnowszą książkę „Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle nowych zagrożeń. Wybrane problemy” (2019). Kolejne spotkanie autorskie odbyło się z mł. insp. dr. hab. Agatą Tyburską – Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która zaprezentowała swoją ostatnią publikację „Przygotowania obronne w Policji” (2018).