wyszukiwarka

Herb Polski

Ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach tych działań 24 maja 2019 r. w szczycieńskiej Uczelni wizytę odbywali znamienici goście, a mianowicie  Jego Ekscelencja Pan Ovidiu Dranga – Ambasador Rumunii w RP oraz Pan Tudor Costin – Attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Rumunii w RP.

Wizyta przedstawicieli Ambasady Rumunii rozpoczęła się od oficjalnego spotkania z insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem WSPol, któremu towarzyszyła mł. insp. dr hab. Agata Tyburska - Prorektor ds. studiów WSPol. Spotkanie dotyczyło współpracy między Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Rumuńską Akademią Policyjną w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy.

W dalszej części wizyty, gościom została zaprezentowana baza naukowo-dydaktyczna naszej Uczelni.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski