wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. miało miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach”, którego gospodarzem była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądów oraz Ministerstw Sprawiedliwości z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych ekspertów z 3 krajów UE znaleźli się, m.in.  przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - LaStrada oraz Policji.

W dniu 20 maja br. uroczystego otwarcia kursu, w imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dokonała mł. insp. dr Dorota Mocarska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w obecności podinsp. Tomasza Stodulskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,  podinsp. Michała Grzelca – Naczelnika Wydziału ds. Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP oraz nadkom. Tomasza Szydy – eksperta Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji.

Organizatorami głównymi szkolenia byli: Europejska Akademia Policyjna CEPOL oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szkolenie poświęcone było problematyce zwalczania zjawiska handlu ludźmi.

Tekst: Anna Kalisz
Foto: Wojciech Nowak