wyszukiwarka

Herb Polski

W Faktycznym Domu Kultury w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, w którym udział wzięli przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - kom. dr Tomasz Siemianowski i podkom. Konrad Kordalewski. Wykładowcy szczycieńskiej Uczelni uświadamiali uczestników spotkania m.in. o tym czym jest cyberprzemoc i jakie są prawne konsekwencje obrażania innych w sieci.

 

17 listopada 2015 roku kom. dr Tomasz Siemianowski i podkom. Konrad Kordalewski aktywnie uczestniczyli w seminarium eksperckim pt. „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie. Przedsięwzięcie, które skierowane było do osób na co dzień pracujących z dziećmi i ich rodzicami, interesujących się tematyką bezpieczeństwa online oraz tych, którzy pragnęli dowiedzieć się więcej na temat internetowego hejtu i mowy nienawiści, zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK).

Podczas seminarium podkom. Konrad Kordalewski wygłosił referat pt. „Kiedy obrażanie jest przestępstwem”.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostało także finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadanie badawcze pt. „Ewolucja hejterskiej mowy nienawiści w cyberbullying jako rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży i małoletnich użytkowników Internetu”, które prowadzone jest przez pracowników i studentów Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pod kierownictwem kom. dr. Tomasza Siemianowskiego.

kk/db