wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy odprawy

W dniu 14 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień funkcjonariuszom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w towarzystwie Kanclerza mł. insp. Andrzeja Pawłowskiego, a także przedstawicieli kadry kierowniczej, wręczył funkcjonariuszom naszej Uczelni okolicznościowe listy.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja wyróżniony został podkom. Paweł Tański. Następnie rozkazem Komendanta Głównego Policji wyróżniony został podkom. Wojciech Bilewicz – Pełnomocnik Komendanta-Rektora WSPol ds. Ochrony Praw Człowieka. Z kolei Komendant-Rektor, insp dr hab. Marek Fałdowski wyróżnił pochwałą nadkom. dra Tomasza Siemianowskiego, kom. Konrada Kordalewskiego oraz podkom. Krzysztofa Wojciechowskiego.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Komendant-Rektor wręcza pochwały

 

 

 

Tekst i foto: Wojciech Nowak