wyszukiwarka

Herb Polski

osoby pozują do zdjęcia W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawiciela Zawodowej Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu.

W dniach 6-10 maja 2019 r. dzięki udziałowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w programie Erasmus+,  miała miejsce wizyta Pani Ceridwen Rowands – lektor j. angielskiego Zawodowej Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu (Niemcy).

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości. W imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w spotkaniu otwierającym wizytę wzięli udział mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor ds. studenckich oraz podinsp. Anna Ćwiklińska – Koordynator Programu Erasmus +.

W trakcie pobytu nasz zagraniczny gość miał możliwość m.in. zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WSPol oraz przeprowadzenia zajęć ze studentami WSPol.

Tekst i foto: Wojciech Nowak