wyszukiwarka

Herb Polski

8 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Uroczystego otwarcia szkolenia w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, dokonał mł. insp. Andrzej Pawłowski - Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrał mł. insp. Andrzej Pawłowski - Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dowódcą uroczystości był podkom. Rafał Napiórkowski – Dowódca Kompanii Działu Dowodzenia WSPol.

17 policjantek i 52 policjantów z całej Polski przez 103 dni szkoleniowe będzie realizować treści określone programem szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie policjantów do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi.

Tekst: Bożena Górska
Foto: Jacek Pszczółkowski