wyszukiwarka

Herb Polski 

przemawiajacy Kanclerz WSPol 7 maja 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonał mł. insp. Andrzej Pawłowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrał mł. insp. Andrzej Pawłowski - Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W swoim przemówieniu pogratulował funkcjonariuszom ukończenia szkolenia z pozytywnym wynikiem i złożył serdeczne życzenia na dalszą służbę.

W trakcie uroczystości Kanclerz, w imieniu Komendanta-Rektora, złożył gratulacje policjantce, która uzyskała najlepsze wyniki w nauce oraz podziękował trzem policjantom, którzy wzorowo oraz sumiennie wykonywali zadania służbowe związane z udziałem w Poczcie Sztandarowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Na zakończenie uroczystości przedstawicielka słuchaczy złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej za trud włożony w ich naukę oraz złożyła deklarację, że jako absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

Dowódcą uroczystości był podkom. Rafał Napiórkowski – Dowódca Kompanii Działu Dowodzenia WSPol.

 

 

Tekst: Katarzyna Celińska
Foto; Wojciech Nowak