wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy odprawy W dniu 6 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej miało miejsce uroczyste wręczenie gratulacji z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz podziękowania za wieloletnią służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z Kanclerzem mł. insp. Andrzejem Pawłowskim, a także przedstawicielami kadry kierowniczej, złożyli gratulacje mł. insp. dr. hab. Jarosławowi Struniawskiemu – Kierownikowi Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Następnie, Pan Komendant-Rektor w imieniu całej społeczności akademickiej, podziękował odchodzącemu na emeryturę mł. insp. dr. inż. Pawłowi Ciszkowi, za zaangażowanie oraz wzorową długoletnią służbę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  

Mł. insp. dr inż. Paweł Ciszek

Mł. insp. dr inż. Paweł Ciszek służbę w Policji pełnił od września 1991 r. Początkowo, jako aplikant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Zawierciu, a od 1995 r. jako funkcjonariusz WSPol w Szczytnie.

W latach 2007 - 2017 kierował Działem Łączności i Obsługi Informatycznej. Nie tylko nadzorował, ale i realizował zadania związane z obsługą informatyczną pracowników WSPol. Podlegli mu pracownicy pod jego kierunkiem prowadzili i uczestniczyli m.in. w następujących projektach: System elektronicznego nauczania (e-learning); Elektroniczny System Wspomagania Kształcenia dla studentów WSPol — Kampus; System Elektronicznego Odzyskiwania Mienia (projekt w ramach EU-Project: Improvement of the anti-corruption activities in Poland (pod nadzorem MSWiA); system obsługi dziekanatu WSPol; tworzenie i modyfikacja Banku Dobrych Praktyk (BDP) (we współpracy z KGP); pomoc we wdrażaniu Elektronicznej Książki Dyżurnego (EKD) w województwie warmińsko-mazurskim (we współpracy z KWP w Olsztynie); Policyjne Centrum Informacyjne (wersja elektroniczna) dla Policji; System zarządzania pracą grupową — e-groupware; budowa prototypu Elektronicznego Modułu Procesowego; budowa i wyposażenie Uczelniano-Policyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego; Budowa Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego; System Elektronicznej Rekrutacji; budowa elektronicznego systemu zarządzania aktywami materiałowymi; budowa elektronicznego systemu nadzoru nad obsługą obiektów dydaktycznych; budowa i zarządzanie systemu elektronicznego nauczania na potrzeby WSPol; budowa Policyjnego Systemu Elektronicznego Nauczania (w tym przejęcie odpowiedzialności za nadzór oraz koordynację rozwoju systemu).

W latach 2017-2019 zajmował kierownicze stanowiska w pionie dydaktycznym.

 

Tekst: Dariusz Kamassa / Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczólkowski