wyszukiwarka

Herb Polski

Blisko trzydziestu funkcjonariuszy pionu kryminalnego, prewencji oraz sekcji antyterrorystycznych rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kursy, które przygotują ich do trudnych i niebezpiecznych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć podczas codziennej służby.

 

16 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły się kolejne edycje kursów specjalistycznych „Taktyka i technika interwencji” oraz „Zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców”

Pod okiem instruktorów Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uczestnicy będą pogłębiać dotychczasową wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań prewencyjnych, metodyki nauczania, psychologii oraz udzielania pierwszej pomocy.

„Taktyka i technika interwencji”

By wziąć udział w kursie „Taktyka i technika interwencji” funkcjonariusze musieli pozytywnie zakończyć etap kwalifikacyjny, który polegał na wykazaniu przez nich umiejętnościami z zakresu stosowania podstawowych technik interwencyjnych oraz taktyki interwencji, a także znajomością stosowania podstawowych środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, stosowania pałki służbowej oraz umiejętnością posługiwania się bronią palną.

„Zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców”

Podczas trzytygodniowego szkolenia policjanci ćwiczyć będą obezwładnianie na macie, taktykę prowadzenia interwencji oraz strzelanie. Funkcjonariusze wezmą również udział w zajęciach praktycznych w zakresie zatrzymywania niebezpiecznych osób poruszających się pojazdami.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą doskonalili swoje umiejętności zawodowe z użyciem amunicji barwiącej FX oraz paintball`a.

ZPB/db