wyszukiwarka

Herb Polski

osoby zebrane na uroczystości W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej miało miejsce uroczyste wręczenie gratulacji z okazji awansów oraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z Kanclerzem mł. insp. Andrzejem Pawłowskim, a także z przedstawicielami kadry kierowniczej pogratulowali podinsp. dr Beacie Bekulard mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów starszych Policji.

Równocześnie gratulacje otrzymała st. sierż. Edyta Mucha, która uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2019 r., uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Publiczna obrona Jej pracy doktorskiej pt. „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna” miała miejsce w dniu 21 marca 2019 r.

Następnie Komendant-Rektor podziękował odchodzącym na emeryturę: Pani Elżbiecie Boruch z Sekcji Żywnościowej oraz Pani Grażynie Pliszce z Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, za zaangażowanie, życzliwość i wieloletnią wzorową pracę, którą wykonywały na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski