wyszukiwarka

Herb Polski

siedzący funkcjonariusze tylem 25 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski. 207 funkcjonariuszy Policji z całej Polski przez 103 dni szkoleniowe będzie realizować treści określone programem szkolenia. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trakcie szkolenia mają na celu przygotować słuchaczy do złożenia egzaminu oficerskiego. Podczas uroczystości Komendant-Rektor życzył policjantom poszerzenia wiedzy, jak również podkreślił, iż odbywanie szkolenia w roku 2019 ma szczególny wymiar, bowiem obchodzimy w nim Jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Tekst: Monika Kowalewska
Foto: Jacek Pszczółkowski