wyszukiwarka

Herb Polski

Wizyta przedstawicieli zagranicznych uczelni w WSPol W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli uczelni z Rumunii oraz Słowacji.

W dniach 14-18 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miały miejsce wizyty przedstawicieli zagranicznych uczelni, mianowicie Akademii Korpusu Policji w Bratysławie oraz Akademii Policji w Bukareszcie. Uczelnię ze Słowacji reprezentowali prof. Mirosław Lisoň oraz dr Adrián Vaško, zaś uczelnię z Rumunii prof. nadzw. Carmen Chervase.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości. W imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w spotkaniu otwierającym wizytę wzięli udział mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor ds. studenckich oraz nadkom dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol, Prodziekan ds. naukowych WBiNP.

W trakcie pobytu goście mieli możliwość m.in. zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WSPol oraz przeprowadzenia zajęć ze studentami WSPol.

 

Tekst i foto: Wojciech Nowak