wyszukiwarka

Herb Polski

Spotkanie Komendanta-Rektora ze słuchaczami 20 policjantów odbywa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dwutygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją akcji i operacji policyjnych. W trakcie kursu Komendant-Rektor spotkał się z uczestnikami.

17 kwietnia 2019 r. podczas trwającego kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych miało miejsce spotkanie insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora z uczestnikami kursu.

Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych należy do kursów elitarnych, na który kierowani są oficerowie Policji przewidziani do pełnienia funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub operacji (podoperacji) policyjnej. W procesie dydaktycznym wykorzystywany był nowoczesnym symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Symulator ten przeznaczony jest do prowadzenia zajęć symulacyjnych realizowanych w formie treningu sztabowego z wykorzystaniem wirtualnego systemu symulacji komputerowej, pozwalając na uatrakcyjnienie i podniesienie poziomu kursu.

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcie: Jacek Pszczółkowski