wyszukiwarka

Herb Polski

W ramach porozumienia o współpracy między naszą Uczelnią a Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or odbył się wyjazd naszych studentów do Francji. Opiekunem grupy była podinsp. Anna Ćwiklińska.

W dniach 8-12 kwietnia 2019 r. przedstawiciele naszej Uczelni odbywali wizytę studyjną w Państwowej Wyższej Szkole Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Celem przedsięwzięcia było poznanie specyfiki funkcjonowania Policji, żandarmerii francuskiej i innych służb podległych MSW we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w sytuacjach kryzysowych, związanych z zagrożeniem porządku publicznego podczas imprez masowych i demonstracji oraz w obliczu zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Naszym studentom podczas pobytu we Francji m.in. przybliżono strukturę, zadania oraz system kształcenia Policji we Francji. Ponadto zapoznano ich z Krajowym Systemem Interwencyjnym, stosowanym we Francji w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Tekst: Wojciech Nowak