wyszukiwarka

Herb Polski

Komendant-Rektor przemawia na świątecznym spotkaniu w WSPol Święta Wielkanocne to czas szczególny, czas zadumy i refleksji, czas radosnego oczekiwania w rodzinnej atmosferze na Zmartwychwstanie Pańskie. Z tej okazji, w dniu poprzedzającym Triduum Paschalne odbyło się spotkanie wielkanocne społeczności akademickiej oraz zaproszonych gości.

17 kwietnia 2019 r. w centrum konferencyjnym WSPol odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym oprócz kadry, słuchaczy i studentów naszej Uczelni udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, lokalnych władz samorządowych oraz Policji. Duchowieństwo reprezentowane było przez Jego Ekscelencję ks. bp. dr. Janusza Ostrowskiego – Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej oraz ks. prof.  zw. dra hab. Edwarda Wiszowatego – Kapelana naszej Uczelni. Władze samorządowe reprezentował Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno. Z ramienia Policji w spotkaniu udział wziął mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Tegoroczne spotkanie otworzył ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan WSPol, który odczytał  fragment Pisma Świętego.

Następnie głos zabrał Komendant-Rektor WSPol, insp. dr hab. Marek Fałdowski. Komendant-Rektor swoje przemówienie rozpoczął od powitania naszych gości, a następnie złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Głos zabrał także ks. bp dr Janusz Ostrowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił wagę wydarzenia, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ponadto złożył życzenia uczestnikom spotkania, zaś szczególne słowa skierował  w stronę młodych funkcjonariuszy, którym życzył, aby nigdy nie tracili wiary w sens swojej służby.

Jako ostatni głos zabrał Burmistrz Miasta Szczytno, który podziękował za zaproszenie, pozytywnie ocenił współpracę na linii miasto – Uczelnia oraz złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia.

Dla wszystkich funkcjonariuszy, którzy nie raz poświęcają własne życie dla innego człowieka, tego typu spotkania to ważny czas. Z tej też okazji Komendant-Rektor WSPol uczestniczył w spotkaniu świątecznym służb podległych Ministrowi Służb Wewnętrznych i Administracji, które miało miejsce w dniu 16 kwietnia 2019 r. –  o wydarzeniu można przeczytać tutaj.

 

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski