wyszukiwarka

Herb Polski

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil Pływaczewski znalazł się w gronie 11 osób z całego świata, które weszły w skład jury przyznającego najważniejszą na świecie nagrodę w dziedzinie kryminologii – Sztokholmską Nagrodę w Kryminologii, zwaną „Noblem kryminologicznym”.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w badaniach kryminologicznych lub za stosowanie wyników badań przez praktyków w celu ograniczenia przestępczości i rozwoju praw człowieka.

Procesy wyboru nagród są przeprowadzane przez jury - niezależny organ międzynarodowy, który wybiera i wyznacza laureatów nagrody spośród nadesłanych nominacji. Jury składa się z wybitnych kryminologów i praktyków kryminologii, w skład którego wchodzą uznani na całym świecie naukowcy i funkcjonariusze organów ścigania oraz byli laureaci wymienionej nagrody. Jury rozpatruje nominacje i kandydatury zgłaszane przez uniwersytety, stowarzyszenia kryminologiczne, itp.

 

prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem ponad 450 publikacji (w kraju i za granicą), kilkanaście z nich to monografie. Jego zainteresowania badawcze obejmują przestępczość zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję, politykę kryminalną i kwestie bezpieczeństwa publicznego. W 1997 roku zdobył nagrodę Distinguished International Scholar Award Międzynarodowego Oddziału Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Wielokrotnie był gościnnym wykładowcą i profesorem wizytującym na uniwersytetach w 22 krajach, głównie w Niemczech, Japonii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. W latach 1994-2012 reprezentował Polskę w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej Central European Police Academy (MEPA). Od 2001 r. jest konsultantem ONZ ds. realizacji projektu „Ocena przestępczości zorganizowanej w Azji Środkowej”. Od 2005 r. jest głównym koordynatorem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPHS), a od 2017 r. - Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

  

źródło: https://www.su.se/english/about/prizes-awards/the-stockholm-prize-in-criminology/prize-jury