wyszukiwarka

Herb Polski

19 listopada 2015 r. przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”.

 

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski – kierownik  Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz  prof. dr hab. Piotr Krajewski – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych  Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się panelem dyskusyjnym, w którym na pytania uczestników konferencji dotyczące m.in. przyszłości Strefy Schengen, prognozy dotyczącej ruchów migracyjnych w Europie oraz przygotowania polskiego społeczeństwa na kryzys migracyjny odpowiadali: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski,  prof. dr hab. Piotr Krajewski,  Monika Falej - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, nadkom. dr Aleksandra Nowak z Instytutu Prawa i Administracji Wydziału Administracji WSPol oraz  dr Marek Ilnicki z Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Gdańskiego.

W I panelu „Etiologia zjawiska migracji”, w którym przewodniczą była m.in. podinsp. dr Dorota Mocarska, referat  pt. „Filozofia państwa dobrobytu w kontekście dramatu uchodźców” wygłosiła nadkom. dr Aleksandra Nowak, natomiast w  panelu „Polska i Polacy wobec zjawiska migracji” referaty zaprezentowali studenci II roku kryminologii WSPol i jednocześnie członkowie Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa mali” WSPol.  Radosław Jasiński przedstawił referat  „Śmierć uchodźców – wstyd dla Europy czy sensacja dla mediów”, natomiast  Jagoda Ławnik – „Handel dziećmi w świetle polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundację Forum Dialogu Publicznego, Fundację im. Róży Luksemburg oraz Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”.