wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 29 marca 2019 r. podczas cotygodniowej odprawy kadry kierowniczej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę pracownika Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali Panu Edwardowi Kopce z Działu Wydawnictw i Poligrafii za zaangażowanie, życzliwość oraz wzorową pracę, którą wykonywał na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przyszły emeryt otrzymał życzenia realizacji własnych planów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Pan Edward Kopka podjął pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 1 lipca 1992 roku. Początkowo pracował jako mechanik samochodowy w Wydziale Transportu a następnie w lipcu 1995 r. przeszedł do Sekcji Poligrafii – obecnego Działu Wydawnictw i Poligrafii, gdzie pracował blisko 24 lata – do dnia przejścia na emeryturę.

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski